Advent - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Advent

SZERETLEK > 2019

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 
 

Advent 4. vasárnapja           2019. december 22.

Harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! (Iz 45,8)  


Jézus Krisztus születése így történt
Advent utolsó hetében, a hétköznapi evangéliumokban, sorra olvassuk Mátétól és Lukácstól Jézus születését megelőző történéseket. Advent 4. vasárnapján idén Józsefre figyelünk, a másik két évben Máriára, az angyali üdvözlet, és az Erzsébethez történő látogatás eseményében.
Jézus születésének történetét másként mondja el Máté és Lukács. Ami közös bennünk a Szentlélektől való foganás és a betlehemi születés.
Máté fontosnak tartja, hogy a zsidóságból megtértek számára igazolja, Jézusban beteljesednek a jövendölések. Lukács, aki mindennek gondosan utánajárt, minden bizonnyal Máriától sok részletet megtudott. Természetesen mindezek mögött ott van a sugalmazó Szentlélek.
József, az igaz ember, joggal érzi úgy, hogy álmai összetörtek, amikor megtudja, mi történt jegyesével. Míg azon töpreng, mit tegyen, Isten választ ad kérdéseire. Új álmot ad neki, amelyet elképzelni sem mert, hogy a Messiás gondozója legyen.
Mindannyiunknak vannak álmai. Fontos, hogy ezeket Isten elé vigyük. Keressük ezzel kapcsolatban akaratát. Ő a legjobbat akarja számunkra készíteni. Legyünk rá nyitottak, akkor is, ha saját álmunk romjain keresztül valósul meg! Akkor is, ha nem azonnal látható, mit készít számunkra Atyánk.
A következő napokban, amikor ünnepeljük a megtestesülést, mondjuk el bátran, kit ünneplünk! El ne feledkezzünk az ünnepeltről! Kérjük Őt, térjen be hozzánk, erősítsen meg, mutassa meg azt az örömet, amely új lendületet adhat számunkra az Országába vezető úton!
   Fülöp Ákos plébános


Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üdvözlet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk!


Advent 3. vasárnapja                             2019. december 15.

Örüljetek az Úrban szüntelen, újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!
(Fil 4, 4-5)


Hirdetni az örömhírt a világban
„Örüljetek az Úrban szüntelen!” - halljuk a mai kezdőénekben. Advent 3. vasárnapja az elővételezett öröm napja. Mi mindent sikerült már megtennem, előkészítenem, megszerveznem? Készítem a szívemet a találkozásra?
A világ, amelyben benne élünk, talán attól szenved legjobban, hogy a készülődés örömét nem találja meg. Feladatot lát, amelyet minden áron teljesíteni kell.
Nekünk, akik megtapasztaljuk a készület örömét, feladatunk, hogy ezt megmutassuk a világban! Vajon észreveszik-e rajtam a várakozás örömét?
Persze tudjuk, hogy mindez a napi Istennel való találkozásból fakad. Mert várakozunk arra, ami már régen megtörtént, mégis újra megtörténik velünk, bennünk. Megszületik a Megváltó.
El kell tehát mondanunk környezetünkben, hogy az ünnep alapja Jézus születése, rá kell ébresztenünk a körülöttünk élőket, hogy mindez Isten végtelen szeretetéből fakad.
Ha sikerül közvetítenünk az üzenetet, ezzel a próféta felszólítását teljesítjük: „erősítsétek meg az elernyedt kezet!” A karácsonyi rohanásban megfáradt embereket nekünk, hívőknek kell megerősítenünk, lassításra, elcsendesedésre biztatnunk. Tehetjük mindezt azzal az erővel, amelyet itt, az Isten házában megkapunk Jézus Krisztustól.
   Fülöp Ákos plébános

Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk!Advent 2. vasárnapja                             2019. december 8.

Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (v.ö. Iz 30,19.30)

Misszió útkészítés
A keresztelő alakja végigkíséri adventi utunkat. Ma megtérésre és útkészítésre hív bennünket.
Út készítése  magamnak Isten felé, és Istennek magamhoz.
Elkészítem Isten útját a lelkembe. Akarok-e találkozni Vele? Beengedem-e életembe, vagy csak külső segítségnek gondolom, aki a bajból kiemel? Biztos úton haladok-e Isten felé? Mik az akadályok, amelyek gátolnak, eltérítenek?
Amikor a misszión gondolkodunk, mindig fontos saját életünket is szemlélni. Ahogy a keresztelő hiteles ember, mert élete megalapozta és tükrözte szavait, úgy kell nekem is összhangba hoznom életemet a keresztény tanítással. Erre szolgál napi imádságunk, a szentmise, a szentségimádás.
Útkészítés a másik ember számára.
Először is személyes kapcsolat szükséges hozzá. Meg kell ismernem, el kell fogadnom őt. Emberi kapcsolatot kell építenem. A kegyelem ugyanis a természetesre épít. Ha mindez készen áll, akkor tudom felkínálni neki az Istenhez vezető utat.  
   Fülöp Ákos plébános

Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal.  

Advent 1. vasárnapja                             2019. december 1.

Lelkem hozzád emelem, Uram, Én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent!
(Zsolt 24, 1-3)

Rajta, menjünk fel az Úr hegyére!
Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve a misszió gondolata áll előttünk ebben az évben. Advent időszaka a Jézussal való találkozásra készít fel. Az első héten a végső találkozásra figyelünk.
Hol fedezzük fel ebben a missziót?
A ma embere szépen lassan elveszti a kapcsolatát az éggel. Már csak a földi boldogság számít, a pillanatnyi örömök a fontosak. Eltűnik a hosszú távú gondolkodás, az előre látás.
Az adventi koszorú első gyertyája halvány fényt ad, amely a túlsó part ragyogását sejtetheti meg velünk. Mennyire látom meg ezt a jelet? A világ vibráló, zajos karácsony imitációja bizony komoly akadály.
Először is nekünk kell biztosnak lennünk végső célunkban. Ezt erősíti a vasárnapi szentmise, az advent böjti jellege.
Azután
és talán ez a legnehezebb ellent kell állnunk a világ zajának. Ebben segítenek a csendesen, akár szentmisével kezdődő hétköznapok.
A legfontosabb az lehet, hogy minderről merjünk beszélni.
Ezen a héten keressük meg azokat a munkahelyen, az iskolában, a szomszédaink között, akiknek az örök élet szépségéről beszélhetünk. Legyen téma a családi közös imánál is a végső célunk!
Induljunk missziós szívvel adventi utunkra, amely az Úr hegyére vezet!

Fülöp Ákos plébános


Mindenható, Örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, Ő pedig egykor jobbjára állítson minket Országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz