Karácsony - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karácsony

SZERETLEK > 2015

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

Karácsony 2. vasárnapja                          2016. január 3.

Mialatt mély csend borult mindenre, mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. (Bölcs 18.14-15)  

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott!
Karácsony ünnepkörében, az új év első vasárnapján tekintsünk kicsit előre az idei évre liturgikus szempontból.
Vízkereszt ünnepével a farsang kezdődik, amely ugyan nem liturgikus időszak, de mégis jelen van életünkben. Környezetünk ezt az időszakot megéli, de mintegy parttalanul, nem törődve az időszak befejeződésével. Különösen az olyan években nehéz ez, mint idén is, amikor a korai húsvét miatt a farsang ideje rövid.
Idén február 10-én kezdődik a nagyböjt, március 27-én ünnepeljük majd Urunk feltámadását. Szeretnénk ebben az évben nagyböjt időszakát különösen is komolyan venni, hiszen Isten irgalmasságának jele a megváltás, amelyet húsvét ünnepében átélünk. Meg kell mutatnunk a világban az irgalmas Istent, így tehetünk a közömbösség és az önzés ellen, amely korunk egyik fő nehézsége.
Ebben a liturgikus évben szent Lukács evangéliumát olvassuk. Ennek a könyvnek érdekessége, hogy a szerző konkrét személynek címzi. Olyan írásmű, amely az ősegyház igehirdetésére alapozódik, s amely sajátos elbeszélő formában hirdeti meg és tanúsítja az örömhírt: hogy a názáreti Jézusban, aki a Messiás és az Isten Fia, elérkezett az üdvösség. Fontos szerepet kap Jeruzsálem városa, ahol az üdvösségtörténelem legfontosabb eseményei történnek. Itt zárul le Jézus ideje a halállal és a megdicsőüléssel, és itt kezdődik el az Egyház ideje a Szentlélek kiáradásával. Ennek az evangéliumnak sajátossága Jézus irgalmas szeretetének hangsúlyozása.
Számomra azért kedves ez az evangélium, mert sok olyan példabeszéd található benne, amelyek Istent mutatják be az olvasó számára. Jézus különösen is figyelmes a betegek iránt, de van szeme az őt keresők felé, meghallja kiáltásukat (Bartimeus) és felfedezi rejtőzködő keresésüket, (Zakeus) bemutatja a tévúton járót visszaváró Atyát. Számomra a tékozló fiú története mellett kiemelkedik a csodálatos halfogás eseménye, amikor Péter apostol azzal fordul Jézushoz, hogy a te szavadra mégis kivetem a hálót. Minden nehézség ellenére, minden csalódás ellenére, minden bizonytalanság ellenére, Jézus szavára teszem, tesszük a dolgunkat, hirdetve Isten irgalmas szeretetét, a feltámadás örömhírét.

      Fülöp Ákos plébános


Mindenható örök Isten, te vagy híveid világossága. Áraszd jóságosan mennyei dicsőségedet az egész világra, hogy minden nép fölött felragyogjon tiszta fényed.

Szent Család vasárnapja                          2015. december 27.

A pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. (Lk 2, 16)

Karácsony ünnepe a család ünnepe

Karácsony az egyetlen ünnep, amelyben a külső körülmények is lehetővé teszik a nyolcad megülését. Sokan vagyunk, akiknek ezekben a napokban, egészen újév napjáig már nem kell dolgoznia. Sok találkozás fér bele ezekbe a napokba. Együtt ünnepel a szűkebb és tágabb család.
Karácsony ünnepe a megtestesülés ünnepe. Talán számunkra természetes, de a más vallásúaknak már korántsem az. A kereszténység az egyetlen vallás, amelyben Isten ennyire közel jön az emberhez, ennyire vállalja vele a közösséget. Isten a megtestesülésben mutatja meg szeretetét irántunk.
Karácsony ünnepe a család ünnepe. Egyrészt, mert Jézus családban alkart megszületni. Másrészt, mert alkalom nyílik arra, hogy a család együtt ünnepelje. A családban a férj és a feleség kölcsönös szeretetében testet ölt Isten szeretete. Ezért ez a szeretet ragyogóvá, sugárzóvá válik.
Karácsony ünnepe a megállás ünnepe. Lelassul életünk, több idő jut egymásra. Tudunk befelé, önmagunkba nézni, egymásra tekinteni, és felfelé emelni tekintetünket.

    Fülöp Ákos plébános


Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak.


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz