Ünnep - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ünnep

Mindennapjaink > Archívum > 2014 > 25 Jubileum

Erre az oldalra magán a jubileumi ünnepségen elhangzott köszöntők, imák kerülnek:

 

25 éves Jubileumot ünnepelt a Vajdasági Házas Hétvége közössége

Már hónapok óta folytak a tervezések és szervezések a közösségen belül, hogy szépen és Istennek tetszően megünnepelhessük az eltelt 25 évet.  Önzetlen segítő társakra leltünk, ami valóban a Hétvégés közösségre jellemző. Akit csak megszólítottunk, erejéhez és tudásához mérten részt vállalt és odaadóan közreműködött. Számunkra ez rendkívül megható és különleges élmény volt. Péntek délutántól már a levegőben is érezhető volt a zsongás az egészséges izgalom, aggódás. Ennyire kézen foghatóan és látványosan nem sokszor lehet megtapasztalni a szeretetet egymás irányába és a közösség irányába.  A tudatos hozzáállás és tanúságtevés igazolta önmagát valamint a mély elkötelezettséget a Házas Hétvége értékeihez, amit ez a lelkiség hordoz magával. Csak azért nem említünk most neveket, mert félő, hogy véletlenül kimaradna valaki.  De aki ott volt és valamilyen formában részt vett az tudja és érzi, hogy milyen lélekemelő tud lenni az összetartozás és a közös nemes ügyért való küzdelem. A háttér munka nélkül nagyon szegényes lenne bármi féle ünnep. Csak hálával és köszönettel tartozunk nekik.
Elérkezett a nagy nap szeptember 13. Szombaton délelőtt tíz órától indult a program. Nagy örömünkre még az eső sem zavart meg bennünket ugyan is három helyen zajlott az esemény, de az égiek kegyesek voltak hozzánk. Imával majd a Vajdasági Házas hétvége vezetői, Sándor Klári és Lajos valamint Ft. Nagy József püspöki helynök köszöntötték az egybegyűlteket.
Az első téma felvezetést Pásztor Rozika és Béla Ft. Hajdú Sándor atyával adták elő, ami arról szólt, hogy: Vajon Isten hogyan szeret minket? És az elmúl évek során hogyan tapasztalhatták meg saját életükben.
Második téma bevezetés arról szólt, hogy : Hogyan szerethetnénk mi egymást úgy, ahogyan Isten szeret ? Hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani a hétköznapok viharában? Mindezekről tettek tanúságot Szegedről érkezett vendég előadóink Noé Zoltán és Gabriella valamint Ft. Torday Attila.
Így kirajzolódott a Jubileumi üzenet „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást ‘’    (Jn . 13, 34 )
Hogy még magasztosabb legyen az ünnep a  „ Kis Szent Teréz dicsőítő csoport „  karizmatikus zenéjével színezte. Majd a déli órákban köszöntötték a Vajdasági Házas Hétvége Közösséget a Budapestről érkezett Kárpát -medencei magyar Házas Hétvége nemzeti felelősei Szirmai Kati és Béla.
Különleges eseményben is lehetett részünk, mert a Jubileum alkalmából Pápai elismerésben is részesültek Ft. Nagy József püspöki helynök és  Csincsik Lajos és felesége Rózsa (aki sajnos már elhunyt) akik elhozták nekünk a Házas Hétvége lelkiség értékeit Magyarországról és szorgalmasan elhintették a magot a vajdasági házaspárok és egyházi személyek között, mert mára immár négyszáz házaspár, tizenhat atya és két nővér vett részt az úgynevezett „első hétvégén „és huszonöt év elteltével valamennyien aktív tagok illetve támogatók maradtak. Mint tudjuk a Szentatya részéről is rendkívül fontos a család és a szentségi házasság védelme és szorgalmazása. Azonkívül  Szirmai Kati és Béla  elhozták  Dr. Bíró László Magyarországi püspök atya  és egyben család referens szívélyes üdvözletét levélben .  Mindez hatalmas megtiszteltetés és elismerés a Házas Hétvége számára, mert lelki erőt ad a további küzdelemhez, hogy ápoljuk és védjük a házasságot és a család biztonságát. Nagy örömet szereztek nekünk Ivanka és Milan Došlin és Josip Sremić atya, akik a Horvátországi Házas Hétvége nemzeti felelősei. Több száz kilométerről Opatijából jöttek közénk, hogy jó kívánságaikat fejezzék ki és együtt ünnepeljenek velünk. Az ebédidő elérkeztével  Dr. Szabó Endre a budapesti család lánc elnöke és társa kedvenc foglalkozásával a Gyimesi népzene ápolásával és előadásával tette vidámabbá az ebéd elfogyasztását.  Rövid szünet után Dr., Németh László püspök atyánk kiemelkedően szép előadást tartott a családról, a házasságról, ami a legnagyobb kincsünk, és ha gondozzuk, ápoljuk, értékes gyümölcsökben lehet részünk, ami mindannyiunk vágya a lelke mélyén.
Az ünnepi Isten tiszteletet valóban emelkedettnek élhettük meg, mert  Msgr Dr. Pénzes János Szabadkai egyházmegye püspöke főcelebrált Msgr. Németh László  Nagybecskereki püspökatyánk, nyolc pap és egy diakónus tette teljessé. A mise zenei részében pedig a Magyarkanizsai „Angelus „kórus közreműködött Rafael testvér vezetésével. Megélhettünk egy pici darabkát a mennyországból annyira megható és áhítatosra sikeredett. A szentmise végén felköszönthettük köreinkből két 50. házasságát ünneplő házaspárt,  Hodonicki Antalt és Gizellát és Pásztor Károlyt és Terézt, ugyanakkor gratuláltunk főpásztorunknak is Dr. Pénzes János püspök atyánknak 25 éves püspökké való szentelésének alkalmából. Mindezek még inkább bearanyozták ezt a napot és igazán hálát adhattunk az Úr kegyelmének. Ezután újabb meglepetésben lehetett részünk, mert eljöttek és meg tiszteltek jelenlétükkel és jókívánságaikkal a szabadkai horvát nemzetiségű Házas Hétvége képviselői is. Itt is meg tapasztalhattuk, hogy az Úr szeretete hatalmas és önzetlen.
A Jubileumon kétszázan vettek részt, ami beigazolta, hogy van jövő, van remény a szentségi házasságban és a harmonikus családban.  Ezek az emberek az otthonaikban is és a környezetükben is sugározzák az egymás iránt való szeretetet, tiszteletet. Gyakorolják a szeretet mellet való döntést akkor is, ha az éppen nehéz, így mutatva példát gyermekeiknek, unokáiknak, fiataljainknak.
Azt gondoljuk és hisszük, hogy ennek van és lesz foganatja, valahol mélyen beleíródik a lélekbe, a tudatba, és ha eljön az idő majd ők is így cselekednek. Azért van jövője a Házas Hétvégének, mert a szeretet, a biztonság, a bizalom mindem ember vágya és mindezt csak a család, a jó házasság adhatja meg.
Sándor Klári és Lajos


HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG


Kedves Házashétvégések!

 A Jóisten megadta, hogy a Délvidéki HHV mozgalom megélhesse születésének negyed évszázados jubileumát. Sokak munkájának gyümölcse ez a születésnap, papok és házaspárok együttmunkálkodásának köszönhető. E szép születésnap előkészítői közül vannak, akik már „reményünk szerint” egy magasabb szinten, a Szentháromság dialógusában élnek.

 A Délvidéki HHV gazdag örökséget kapott, ezért köszönetet mondunk a Mindenhatónak, örülünk az elért eredményeknek és átéljük azt a felelősséget, amit ezen örökség megőrzése jelent. Örökségünket csak úgy tudjuk megőrizni, ha minden egyes házaspár a felelősökkel együtt élik a dialógus életformáját. Ha mi magunk megtapasztaljuk a dialógus életforma gazdagító voltát, csak akkor tartjuk fontosnak, hogy tanúságot tegyünk róla és másokat is meghívjunk a hitvestársi kommunikáció szépségére. A Jóisten a tudója, hogy a Délvidéken hány házasság és család boldogságát ajándékozta meg a 25 éves Házas Hétvége. Azon is elgondolkodhatunk, hogy még hány és hány házasságot szépíthet meg a dialógus útja, hogyha hitelesen teszünk tanúságot róla, hitelesen hívunk meg ismerőseink közül erre az útra.

 Ismerjük, Ferenc pápa, mennyire középpontba állította a házasság és a család ügyét Anyaszentegyházunkban. Erről tanúskodik az őszi, rendkívüli szinódus, a jövő évben esedékes általános szinódus és az ugyancsak jövő évben megrendezésre kerülő Családok Világtalálkozója. Éljünk együtt Egyházunkkal. Jelen ünneplésünk újítsa meg kapcsolatunkat a Házashétvégével és elszántságunkat a házasság, saját és mások házasságán való munkálkodásunkban.

 Az ünneplés óráiban Ferenc pápával emlékezem Doberdónál az I. világháború áldozataira, így ezen az úton kívánom Isten áldását az ünneplők sokaságára!


Budapest, 2014. szeptember 4.


    Bíró László
                                  tábori püspök sk.


EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

1. Mindenható Istenünk, végtelen bölcsességedben a magad képére, férfinak és nőnek teremtetted az embert. Szent Fiad világba jövetele, pedig a Szent családban valósult meg. Áldd meg a keresztény családjainkat, hogy növekedjenek életszentségben és egymás iránti szeretetükben!
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. Hálát adunk Neked minden házaspárért, minden papért és szerzetesért, akit csak megszólítottál hivatással és megajándékoztál küldetéssel a családja és a közösség javára.
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. Mindenható Istenünk, „aki a mennyekben vagy”, dicsérünk és magasztalunk Téged, hogy Gondviselő szereteteddel elvezettél bennünket jó szülők, barátok és lelki-vezetők által a hitre és az Egyházba. Add kegyelmedet, hogy őszinte szeretetünk által mások is megismerjék a hitet és csodálatos gazdagságodat.
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. Urunk, a Te Szentháromságos szereteted oltalmába ajánlunk minden keresztény családot, atyát, szerzetest és özvegyet. Ne engedd, hogy elragadja őket a mai világ sokféle csábítása, „szabadíts meg a gonosztól"!
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Szerető Szűzanyánk, szeplőtelen szívének oltalmába helyezzük gyermekeinket és fiataljainkat: a jegyben járók sorsát, a keresztény családok hitét. Védelmezd őket Urunk a megpróbáltatásokban és vezesd őket, hogy az Egyházban rátaláljanak Szent Fiad – és a felebarát iránti szeretetre!
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


6. Hálát adunk Urunk azokért a párokért és atyákért, akik 25 évvel ezelőtt önzetlenül elhozták nekünk a Hétvégét. Engedd, hogy közülünk is, minél több munkás kerüljön aratásodba, és így „jöjjön el a Te országod” a mi hazánkban is.
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. Teremts bennünk új szívet és új lelket, hogy a Jubileumi év és a mai ünnep kegyelmi adományaiból erőt merítve egyre inkább összekovácsolódjanak a Vajdasági Házas Hétvége tagjai, megvalósítva Jézus Főpapi imáját: „Legyenek mindnyájan egyek”!
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. Kérünk, add meg nekünk, hogy a párok és atyák Team-párrá, és Team-pappá való fejlődése és növekedése által, megvalósuljon a Te parancsod: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek Titeket!”.
L: Hallgass meg Urunk!
H. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. Felajánljuk magunkat, hogy kegyelmedre támaszkodva szavainkkal, példáinkkal küzdeni fogunk, hogy a társadalom minél inkább elismerje, értékelje és védje a családot, mint intézményt.
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. Összeszorult szívvel, de a Beteljesedésben való újratalálkozás  reményével emlékezünk meg Urunk, elhunytjainkról, kezedbe ajánljuk betegeinket, és az élet terheivel küzdőket. Kezedbe helyezzük a Vajdasági Házas Hétvége jövőjét, „mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön, örökké”!
L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz