Nagyböjt - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nagyböjt

SZERETLEK > 2020

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

nagyböjt 5. vasárnapja                                2020. március 29.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd meg ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. (Zsolt 42, 1-2)

Én vagyok a feltámadás és az élet

Húsvéti készületünk lényeges pontjai ebben az évben: a kegyelem forrása, a látás világosság és az örök élet hite. Jézus a világ világossága, ő a kegyelem forrása és ő a feltámadás és az élet.
Lázás feltámasztásának története három részre tagolható.
Elsőként a betegség hírének Jézushoz érkezését látjuk. Ő késlekedik az indulással. Ő már tudja, amit mi majd később látunk meg, hogy Isten dicsőségét akarja megmutatni az őt kereső népnek. Sokszor tűnik úgy számunkra is, hogy Isten késlekedik. Nem úgy és nem akkor cselekszik, ahogy mi elképzeljük. Nehezen látunk túl a pillanatnyi helyzeten. Ha hinnénk, hogy mindez azért történik, hogy Isten dicsősége megmutatkozzék …
A második részben Jézus találkozik a két testvérrel. A Mártával való beszélgetés ismerős számunkra. Bennünk is sokszor megfogalmazódik az örök élet hite. Mindaddig könnyű beszélni róla, amíg nem érint meg közvetlenül a földi élet végessége. Márta enyhe szemrehányása mögött ott van a Jézusba vetett hit is.
Harmadik rész a csoda. Jézus megrendül barátja sírjánál. Szabad nekünk is sírnunk adott esetben. A könny mindig megnyugtató hatású. Ugyanakkor Márta ismét előtérbe kerül. Ő, aki nemrég megvallotta hitét, most megretten, amikor be kell néznie a földön túli világba. Mi is sokszor csak Lázár sírját látjuk, a felbomló emberi létet. Pedig húsvét óta a nyitott sírból a feltámadás fénye ragyog ránk. Mi mégis sokszor csak a földi sírt merjük észrevenni.
Ma különösen is arra hív bennünket Jézus, hogy vegyük észre az örök élet ránk ragyogó fényét, és ezt tükrözzük a körülöttünk élők felé!

Fülöp Ákos plébános


Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát.nagyböjt 3. vasárnapja                                2020. március 15.

Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmazz, elhagyott vagyok és nyomorult. (Zsolt 24, 15-16)

Ha ismernétek Isten ajándékát!

A kút a régi ember számára a találkozása lehetőségét adta. Szóba álltak egymással, átadták a híreket. A kút összekapcsolta tehát a település népét.
Ma ilyen kút számunkra a templom. Egyrészt a kegyelem, az élő víz árad belénk, másrészt összekapcsol bennünket. Vajon tudok-e ilyen nyitottsággal érkezni az Isten házába?
Ha ismernéd Isten ajándékát, szólítja meg Jézus az asszonyt. Azt, aki a déli forróságban, mások elől elbújva érkezik a kúthoz. Én mennyire ismerem fel Isten ajándékát életemben?
Isten ajándéka számomra hitem, hivatásom, mindazok a lehetőségek, amelyeket kaptam. Szent Ágoston úgy fogalmaz: Isten ajándéka az ember számára a Szentlélek.
Az ajándékra sokszor úgy gondolunk, hogy az valami különleges dolog. Isten ajándéka számunkra sokszor viszont egészen természetes. Lehetőségek, képességek, helyzetek, amelyekbe kerültem. Életünk mindennapi része. Mégis megélhetem az Ő ajándékaként.
Mit kezdek ezzel az ajándékkal? Felteszem a polcra, néha rácsodálkozom. Időnként letörölgetem, de lassan el is feledkezem róla.
Vagy használatba veszem. Tudom, mire kaptam, és igyekszem jól élni vele. Mások javára igyekszem kiteljesíteni.
Hétről hétre, de akár gyakrabban is elmehetek a kútra, Isten házába, hogy töltekezzem az élő vízzel. Tulajdonképpen miért nem kezded el?

Fülöp Ákos plébános

Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal!

nagyböjt 2. vasárnapja                                2020. március 08.

Szívem rólad mondta. Keressétek az ő arcát! A te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat.   (Zsolt 26, 8-9)

Uram, jó nekünk itt lennünk!
Ismerjük jól a színeváltozás történetét. Péter, Jakab és János szeretnének megmaradni abban az állapotban ott fent a hegyen, véglegesen a megdicsőült Jézussal együtt lenni.
Bizonyára volt már nekünk is olyan helyzetünk, amiben jó volt együtt lenni valakivel, és meg akartunk maradni ebben az állapotban. Mitől volt ott akkor olyan jó?  Gondolom, tenni kellett érte, erőfeszítéseket vállalni, előkészíteni, odaérkezni. Péterék
azt sejtem nem kerestek kifogásokat, hanem indultak Jézussal, mert Ő volt fontos nekik.
Uram, jó nekünk itt lenni
mondhatjuk ki ezt a templomban. Persze nem volt feltétlenül könnyű megérkezni. Mennyi mindent kellett érte tenni. Mégis vállaltuk.
Uram, jó nekünk itt lenni
fogalmazódik meg egy-egy közösségben. Mit kell ezért tennem? Mitől lesz jó egy adott közösségben?
Uram, jó nekünk itt lenni
tapasztaljuk meg gyakran családunkban. Azt is tudjuk, ez nem automatikus. Mennyi odafigyelés, szolgálat, áldozat kell ehhez!
Jézussal indultunk nagyböjti utunkra. Talán még nem világos, hogyan akar vezetni engem ezen az úton. Ha nyitottan, készen az Istennel való találkozásra haladok, minden bizonnyal valami szépet ad nekem, amikor megérkezem az ünnepre.

Fülöp Ákos plébános


Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet!

Támad a vírus
Hetek óta a közbeszédet a koronavírus témája köti le. Az elmúlt hétvégén már-már pánikszerű bevásárlási roham kezdődött. Biztosítani akarjuk földi életünket, hogy legyen mit ennünk.
Egyre erősebben az a kérdés van bennem, hogy az üdvösségünkkel is ennyit törődünk?
A vírussal kapcsolatos dolgok kicsit kizökkentenek a kényelmemből. Vannak dolgok, amiket másképp kell tennem. Isten üzenete lehet mindannyiunknak: Lépjünk ki kényelmes életünkből, induljunk el Isten felé, Ő erőt ad küzdelmeinkhez! A nagyböjt alkalmas szent idő a megújulásra.
A vírus kapcsán talán kevésbé megyünk tömegbe. De mit kezdjek a felszabaduló időmmel? Érdemes kicsit elcsendesedni, hagyni leülepedni a dolgokat, befelé és felfelé nézni.
Keressük a másikban a jó szándékot! Vegyük észre az apró pozitív dolgokat!
Hiszem, hogy a jelen helyzetből, bármilyen nehézségeket is tartogat, Isten valami jót akar nekünk készíteni.


nagyböjt 1. vasárnapja                                 2020. március 01.

Ha kiált hozzám, megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki,
hosszú élettel áldom meg. (Zsolt 90, 15-16)

A megtisztult lélek örömével
Az Úr ebben az évben is megadja nekünk az előkészület különleges időszakát azért, hogy megújult szívvel tudjuk ünnepelni Jézus halálának és feltámadásának titkát, ami az élet alapját jelenti minden keresztény ember és az egész keresztény közösség számára. Szívünkkel és lelkünkkel szüntelenül ide kell visszatérnünk. Ez a titok nem szűnik meg abban a mértékben növekedni bennünk, amilyen mértékben mi megérinteni engedjük magunkat spirituális dinamizmusától és csatlakozunk hozzá szabad és nagyvonalú válaszunkkal. (Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből)
Elkezdődött a nagyböjt időszaka. Egyházunk arra hív, hogy a megtisztult lélek örömével ünnepeljük a húsvéti titkot, Urunk halálát és feltámadását. Erre szolgál a felkészülési időszak.
Az imádság, a szentségek vétele és az irgalmasság az a három pillér, amelyen nagyböjti utunk nyugszik. Ezek segítenek megtisztulni, és erősítik a találkozást a húsvéti misztériummal, amely nem csupán egy esemény, hanem maga Jézus Krisztus.
Ferenc pápa az ifjúsági szinódus után írt buzdításában az örömhírt, amit tovább szeretnénk adni, két jellemzőben mutatja be. Isten szeret téged; Krisztus üdvözít téged. Amikor a nagyböjtben Istenre szeretnénk figyelni, ezt a két mozzanatot tartsuk szemünk előtt!  
A nagyböjt időszaka nehéz időszak. Nem elsősorban azért, mert a lemondások erőfeszítéssel járnak, hiszen tudjuk, közösen haladunk ezen az úton. A legnagyobb nehézség abban van, hogy mindezt a világ hatalmas ellenszelében kell megélnünk. A mai világ ugyanis nem tud mit kezdeni Jézussal, a feltámadás örömhírével, és ezzel együtt a nagyböjttel sem. Mégis, Krisztus erejében vállaljuk nagyböjti tetteinket, hogy a feltámadás örömhírének jelévé válhassunk a környezetünkben.

    Fülöp Ákos plébános


Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagyböjti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkát, és méltó keresztény élettel igazodjunk hozzá!

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz