Fohászok - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fohászok

Mindennapjaink > Archívum > 2014 > 25 Jubileum

Kedves Látogató!


Meghatározó, sőt mérföldkövet jelentő esztendővé válhat a Vajdasági Házas Hétvége számára ez az év. Rajtunk is múlik, de az Úr akaratát is keressük ebben. Kezdetnek álljanak itt fohászaink, melyeket erre a célra imádkoznak nagyon sokan a Házas Hétvégében. Bárki csatlakozhat ehhez az imalánchoz:

IMASZÁNDÉKOK A JUBILEUMRA:

 

Augusztus:

1. Mindenható Istenünk, „aki a mennyekben vagy", dicsérünk és magasztalunk Téged, hogy Gondviselő szereteteddel elvezettél bennünket a Házas Hétvége lelkiségi mozgalomba, add kegyelmedet, hogy hiteles szeretetünk által mások is megismerjék csodálatos gazdagságodat.

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


2. Hálát adunk Urunk azokért a párokért és atyákért, akik 25 évvel ezelőtt önzetlenül elhozták nekünk a Hétvégét. Engedd, hogy közülünk is, minél több munkás kerüljön aratásodba, és így „jöjjön el a Te országod" a mi hazánkban is.

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


3. Urunk, a Te Szentháromságos szereteted oltalmába ajánlunk minden Hétvégés családot, atyát, szerzetest és özvegyet. Ne engedd, hogy elragadja őket a mai világ sokféle csábítása, „szabadíts meg a gonosztól"!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


4. Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt 25 évre Urunk, és örülünk, hogy ilyen sok tagja van Tartományunknak, de látjuk hibáinkat és mulasztásainkat is. Ígérjük, hogy a jövőben állhatatosabbak leszünk: „Legyen meg a Te akaratod”!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!


5. Összeszorult szívvel, de a Beteljesedésben való újratalálkozás  reményével emlékezünk meg Urunk, elhunytjainkról, kezedbe ajánljuk betegeinket, és az élet terheivel küzdőket. Kezedbe helyezzük a Vajdasági Házas Hétvége jövőjét, „mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön, örökké”!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Július:

1. Mindenható Istenünk, végtelen bölcsességedben a magad képére, férfinak és nőnek teremtetted az embert. Szent Fiad világba jövetele, pedig a Szent családban valósult meg. Áldd meg Hétvégés családjainkat, hogy növekedjenek életszentségben és egymás iránti szeretetükben!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2.  Hálát adunk neked Urunk, a sok házaspárért, atyáért, szerzetesért és egyedül élőkért, akik a Vajdasági Házas Hétvége tüzénél e 25 év alatt, nemcsak melegedni akartak, hanem szolgálatkészen szították is azt. Ajándékozd meg őket örömöd teljességével!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. Szerető Szűzanyánk, szeplőtelen szívének oltalmába helyezzük fiataljaink: a jegyben járók sorsát, a keresztény családok hitét. Védelmezd őket a megpróbáltatásokban és vezesd őket, hogy a Házas Hétvége lelkiségben rátaláljanak Szent Fiad – és egymás szeretetére!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. Teremts bennünk új szívet és új lelket, hogy a Jubileumra való készülődésünkben egyre inkább összekovácsolódjanak a Vajdasági Házas Hétvége tagjai, megvalósítva Jézus Főpapi imáját: „Legyenek mindnyájan egyek”!

L: Hallgass meg Urunk!
H. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Kérjük, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ez a szent Jubileumi év, megérlelje a Vajdasági Hétvégéből lemorzsolódottak szívében a Közösséghez tartozás örömét és így maradandó gyümölcsöket érleljen!

L: Hallgass meg Urunk!
H: Kérünk Téged, hallgass meg minket!Június:
1. Mindenható Istenünk, dicsérünk és magasztalunk Téged, mert a Házasság szentségében társat adtál nekünk: párunkat, akivel egymáshoz és magadhoz kovácsoltál bennünket.

2. Hálát adunk Neked valamennyi házaspárért, minden papért és szerzetesért, akit csak megszólítottál és meghívtál a Vajdasági Házas Hétvégében

3. Szent Fiad Szívének védelmébe, gondviselésébe helyezünk minden házaspárt, atyát és szerzetest, aki bárminemű feladatot, szolgálatot, vagy felelősséget vállalt a Hétvégében, erősítsd meg őket kegyelmeddel.

4. Könyörgünk, küldd el Szentlelked, hogy Ő vezéreljen bennünket Hétvégés Tartományunk 25 éves Jubileumának bölcs és méltó megünneplésében.

5. Kérünk, add meg nekünk, hogy a párok és atyák Team-párrá, és Team-pappá való fejlődése és növekedése által, megvalósuljon a Te parancsod: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek Titeket!”.


Javasoljuk az imát:

- minden nap elmondani párban, illetve atyák/szerzetesek egyénileg

- elmondani minden kiscsoportos, vagy havi találkozó elején

- hogy erről megerősítsük egymást, kérjük a párokat/egyéni imádkozókat, hogy iratkozzanak fel a listára,

- a kiscsoport küldjön beszámolót, ami majd megjelenik a honlapon.

Javaslat:

- Az imát Miatyánkkal, 3x Üdvözléggyel és Dicsőséggel zárni, illetve:

- Egy tized Rózsafüzérrel befejezni (júniusban Örvendetes, júliusban Világosság, augusztusban Dicsőséges olvasók valamely tizedét)


További javaslatok (atyáktól):

- A területeken, a hónap valamelyik vasárnapján, FELAJÁNLHATJUK egyéni, vagy közösségi részvételünket a Szentmisén, erre a szándékra

- Ugyanígy a paptestvérek, ha van szabad szándékuk felajánlhatnak egy misét.

Ezúton adunk hálát az Úrnak, hogy papjaink által ilyen jó ötletekkel gazdagított mindannyiunkat.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz