Lábady Tamás - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Lábady Tamás

Mindennapjaink > In Memoriam

A délvidéki Házas Hétvégés Közösség búcsúzik
           dr. Lábady Tamás testvérünktől!


   Közösségünk tudott dr.Lábady Tamás, magyarországi Házas Hétvégés testvérünk súlyos betegségéről, és folyamatosan imával kísérte. Arról is tudott, hogy igen erős lélekkel, igazi hívő emberhez méltóan viselte a kóros betegség nehézségeit/fájdalmait.
   Amikor a Magyar Házas Hétvégés Közösség felelősei (1998-2001) voltak feleségével, Évivel különös gonddal figyeltek oda az Anyaország határain kívül rekedt Magyar Közösségekre, így a mi Vajdasági Hétvégés Közösségesünkre is.
   Nemzeti teammé választásuk után meglátogatták Közösségünket a tóthfalusi évzáró találkozónkon. Buzdítottak, erősítettek bennünket.
De számos más speciális hétvégés programokkal is megajándékozták a Vajdasági Közösséget. Annyira emberi hangon tudtak erősíteni bennünket hitünkben, párunk melletti elköteleződésünkben.
  Ő, mint értelmiségi ember, igazi példa előttünk, hogy a hit, a Jézushoz való ragaszkodás nem csupán az egyszerű emberek kiváltsága. Benne mélyen hívő, értelmiségi embert ismerhettünk meg. Valamint, azt is láttuk benne, hogy a magánélete sem tér el a vallásos életétől. Bármilyen területen dolgozott - hitéről, Egyházhoz, Közösséghez tartozásáról tanúságot tett, teljes mellszélességgel kiállt a keresztény értékek mellett!   
  Példaértékű volt számunkra a kettejük házassága is. Ők nem csak szavaikkal tanítottak, hanem amit tanítottak, azt meg is mutatták, hogyan lehet megélni a feltétel nélküli szeretetet a mindennapokban. Tiszta, egyértelmű tanítást nyújtottak nekünk, és ezt köszönjük Neki/Nekik ezúton is.  
  Amennyit tudunk betegségének elviseléséről - azzal is példát mutatott nekünk, hogy hogyan kell felkészülni a NAGY TALÁLKOZÁSRA a - Teremtővel.
  Továbbá az is példaértékű számunkra, ahogyan párja, Évi végig kísérte ezen a keresztúton. Évi azzal is tanúságot tett számunkra, ahogyan hírül adta nekünk Tamás átköltözését 2017. augusztus 11-én, (73 éves korában): „Tamást ma reggel elvitték az angyalok a Mennyei Hazába.”
  Imáinkkal kísérjük Tamást, testvérünket, a bírót, a tanúságtevőt, Isten szőlőjének munkását az Irgalmas Mennyei Atya elé. - Évi számára pedig kérjük a jóságos Isten bőséges áldását, hogy az Ő és Családja gyásztól sebzett szívét gyógyítsa be. Évivel - valami Tamásból is velünk maradt!
  Köszönjük, amit tettetek értünk - Vajdasági Házas Hétvégésekért, Családokért!
                                                                                     A Vajdasági Házas Hétvégés Közösség   
                                                                                                       (Csincsik Lajos)
  Ki is volt Ő?
Lábady Tamás 1944. július 6-án Baján született. Tanulmányait 1968-ban fejezte be a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1970.-től előbb a Siklósi Járásbíróságon, majd a Pécsi Járásbíróságon bíróként dolgozott. Majd 1990.-ben az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága tagjává választotta 9 évre. 1993-ban az Alkotmánybíróság testülete helyettes elnökévé választotta, és ezt a tisztséget 1996-ban 3 évre megújította.

Bírói hivatása mellett 1974-ben kezdett oktatni a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán, egyetemi docensként. 1996-tól kezdődően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán oktat polgári jogot.
   1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke „A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetést adományozta részére.

   Számos egyéb kitüntetése mellett
dr. Erdő Péter bíboros prímással és Freund Tamás akadémikussal együtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Egyetemi Tanácsa 2014-ben „Pázmány Plakett”-tel tüntette ki.
      Életvédőként hatalmas példakép számunkra Lábady Tamás, aki munkája során és magánemberként is aktívan védelmezte az emberi életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig. Alkotmánybíróként kimondta, hogy a még meg nem született embernek is alanyi joga van az élethez. A halálbüntetés ellen is felszólalt, kiállva minden ember emberi méltósága mellett.

2015-ben a Magyar Bioetikai Társaság elnöksége
első alkalommal Lábady Tamásnak az élet védelmében kifejtett szolgálatáért – adományozta a Gaizler Gyula-emlékérmet.

Egész élete folyamán védelmezte a Krisztustól kapott tanítást az  - élet védelme mellett.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz