Karácsony - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karácsony

SZERETLEK > 2019

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

Karácsony 2. vasárnapja                          2020. január 5.

Mialatt mély csend borult mindenre, mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. Bölcs 18.14-15)  

Hogy lelki megújulást élhessek meg.
Elmúltak az ünnepek. Vajon mit őrzünk még belőle?  A ma hallott evangélium, amelyet karácsonykor, az ünnepi misében is olvastunk, visszaidézi az ünnep örömét. Belépve a hétköznapokba ezt az örömet szeretnénk sugározni.
Ugyanakkor megerősít bennünket vízkereszt ünnepe. Láttuk csillagát napkeleten. Eljöttünk, hogy hódoljunk a Megváltó előtt. Láttuk az ünnep csillagát, hódoltunk az Úr előtt. A bölcsek más úton tértek vissza országukba. Tudok-e
legalább egy kicsit más útra lépni?
Előre tekintünk az évre. Készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra. Nem csak azzal, hogy keressük, miben vehetünk majd részt. Talán jobban azzal, hogy mennyire tudom magamban alakítani az Oltáriszentségről alkotott képemet. Akkor tud a kongresszus lelki megújulást hozni, ha nem csak egy programot látok benne. Ha megszólítva érzem magam, akkor is, ha az egyes programokon nehezen tudok részt venni.
Előre tekintünk az évre. Egyházközségünkben a körülmények alakulása miatt kizökkenünk a megszokottból. Ez segít bennünket, hogy gondolkodásunk is alakuljon. Keressük a jót, az engem személy szerint formálót ebben a helyzetben! Fedezzük fel a kapcsolatok lehetőségét a szomszéd várral! Hiszen egy úton haladunk, közösek a céljaink. Lássuk meg, miben lehetünk segítségére papunknak, közösségünknek, a szomszédos plébániának!
Hiszem, hogy életünk nem a véletlenek játéka. Mindez azért történik, hogy hitünket és tanúságtevő életünket erősítse Isten. Kezdjük hát új lendülettel, lelkesedéssel a 2020-as évet!

    Fülöp Ákos plébános


Mindenható örök Isten, te vagy híveid világossága. Áraszd jóságosan mennyei dicsőségedet az egész világra, hogy minden nép fölött felragyogjon tiszta fényed!

Szent Család vasárnapja                          2019. december 29.

A pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. (Lk 2, 16)

A Szent Család a családok példaképe
Karácsony ünnepét sokan tartják a család ünnepének. A két ünnep között, amikor sokan szabadságon vannak, lehetőség van találkozásokra. Szűkebb és tágabb rokonok, barátok, közösségek tudnak időt szánni egymásra. Ezért is került a Szent Család ünnepe karácsony nyolcadába. Persze fontos, hogy mindebből az ünnepelt, Jézus Krisztus ki ne maradjon.
Isten emberré lett, családban akart megszületni. Ugyanis „mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve.”
Ebből következik, hogy megszenteli az egész embert, emberi életünk minden létformáját. A kisgyermek kortól egészen a szenvedésig és a halálig.  
Szemlélve a Szent Családot
„a csendre tanít elsősorban.(…) Itt értjük meg a családi élet lényegét, hogy mi a család, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. (…)Végül itt ismerjük meg a munka fegyelmét.” (Szent VI. Pál pápa Názáretben mondott beszédéből)
Miért van manapság annyi nehézség a családokon belül? Mert hiányzik az alap, az Istenre való ráépülés. Nekünk, akik ismerjük Isten szavát, feladatunk, hogy segítsük a körülöttünk lévőket rátalálni az isteni erőforrásra.
Karácsonyi találkozásaink segítsenek minket az örömhír továbbadásában!
    Fülöp Ákos plébános


Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak!


Karácsony december 25
Megszületett, közénk jött az Isten Fia!

Készülődésünk célhoz ért, elérkezett az ünnep. Jézus születését ünnepeljük. Ünneplésünk nem csupán emlékezés egy kétezer évvel ezelőtti eseményre. Hiszen Jézus ma is megszületik lelkünkben, ma is formálni, alakítani akar bennünket.
Mit jelent ma karácsony ünnepe számomra? A kapott és adott ajándékokban Isten szeretetét szeretném felfedezni. Hiszem azt, hogy minden ajándékban kicsit önmagamat is odaajándékoztam.
Ajándékot adni sokszor nem könnyű, éppen azért, mert magamat szeretném benne adni. De ugyanígy sokszor nem könnyű elfogadni sem, mert a másikat kell benne elfogadnom.
A legnagyobb ajándékot Istentől kaptam. Életemet és üdvösségemet. És mert ajándékba kaptam, szent az életem.
Szent Ágoston gondolata az ünnephez: „Urunk, Jézus Krisztus, mindörökre mindeneknek teremtője, ma anyától születve megmentőnkké lett. szabad elhatározásából született meg ma nekünk az időben, hogy bennünket az Atya örökkévalóságába elvezessen. Az Isten emberré lett, hogy az embert megistenítse.”
Karácsony misztériuma akkor lesz számunkra teljessé, amikor Krisztus kialakul bennünk. Ahogy minden gyermeke születése feladat a szülők számára, úgy Krisztus születése feladat mindannyiunk számára. Kialakítani önmagunkban Krisztust. Életre szóló feladat. De ebben a feladatban, tevékenységben segítséget ad Krisztus kegyelmével.
Jézus Krisztus születésének ünnepe adja meg mindannyiunk számára kegyelme erejét, hogy egyre inkább szeretetében élhessünk, és erről a szeretetről tanúságot tegyünk a világban.


Fülöp Ákos

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz