Karácsony - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karácsony

SZERETLEK > 2016

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

Szűz Mária, Isten anyja                              2017. január 1.
Üdvözlégy Szűzanya, te szülted a Királyt, aki az ég és föld Ura mindörökkön-örökké.

Új esztendőben, új szívekkel

Karácsony nyolcada van a mai napon. Őseink kiskarácsonynak is nevezték. Az elmúlt napjaink talán nem csak a liturgiában karácsony jegyében teltek.
Karácsony eseményei mozgalmasságot tükröznek. Angyalok jönnek, a pásztorok elindulnak, majd elhíresztelik a történteket, dicsőítik az Istent. Karácsony ünnepének hatása bennem is az Isten dicsőítése, kegyelmének hírül adása kell legyen.
A zsidó nép gyakorlatában a nyolcadik nap a névadás napja, a fiúknál ekkor végezték el a körülmetélést is. Erről olvashatunk a mai evangéliumban.  A szülőknek ma is feladata a névadás. Milyen sok furcsa, szokatlan névvel találkozunk manapság. Számunkra, keresztények számára a keresztnév egyben védőszentet is kijelöl. Jó lenne ezt tudatosítani magunkban!
Karácsonykor Jézus valóságos emberségét szemléltük a születés ünneplésével. Ma Máriára, mint Istenanyára tekintünk. Ezzel Jézus valóságos Istenségét valljuk meg. Ha Jézus valóságos Isten, amint a hitvallásban imádkozzuk, akkor Szűz Mária Istenszülő, Istenanya.
A béke világnapját is ünnepli ma egyházunk. Ferenc pápa erre a napra írt üzenetének témája: a békét szolgáló cselekvés stílusa az erőszakmentesség.
Ferenc pápa idei üzenetében így fogalmaz:
„Ha az erőszak az emberi szívben gyökerezik, fontos az erőszakmentesség útját járnunk elsőként már a családban. Ez a szeretetben megtalált öröm egyik összetevője, amint ezt kifejtettem a múlt márciusban közétett Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításomban, miután az Egyház két éven keresztül gondolkozott a házasság és a család témájáról. A család az a feltétlenül szükséges hely, ahol a házastársak, a szülők és a gyermekek, a testvérek megtanulnak kommunikálni egymással és gondoskodni egymásról saját érdekeikről lemondva, és ahol a súrlódásokat vagy akár konfliktusokat nem erővel, hanem párbeszéddel, tisztelettel, egyás javának keresésével, irgalommal és megbocsátással lehet feloldani. [16] A család belsejéből a szeretet öröme kiárad a világba és az egész emberi társadalomra."
A béke szolgálata számunkra elsősorban azt jelenti, hogy emberi kapcsolatainkban igyekszünk békében, erőszakmentesen tenni a dolgunkat. A saját környezetemben kell a békességnek munkálójává válnom, szelídséggel, megbocsátással, szeretettel.
   Fülöp Ákos plébános

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy közbenjárását érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké.

Kívánok áldott, boldog, Istenben megerősödő új esztendőt mindannyiuknak!
Karácsony ünnepe                              2016. december 25.

Gyermek született nekünk, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom! (Iz 9,6)

„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott."
Vannak események az életünkben, amelyek alapjaiban változtatják meg a mindennapjainkat. Ilyen egy gyermek születése, de a fiatal elköltözése otthonról vagy egy haláleset is. Amikor ezekre emlékezünk, elsősorban a történések állnak szemünk előtt, következményei, hogy miben alakította át mindennapjainkat, már nem játszanak jelentős szerepet. Az évek során elfogadtuk, megszoktuk az új helyzetet.
Karácsony ünneplésében is ez a megszokottság tapasztalható meg. Kialakult az ünneplés rendje családon belül, megszokott rend szerint járjuk körbe a rokonságot az ünnep napjaiban. Végső soron újat nem nagyon jelent már az ünnep.
Mégis, érdemes lenne úgy átélni idén az ünnepet, mintha egy új gyermek érkezne családunkba. Ahogy a gyermek érkezése hosszú távra átalakítja a család életét, úgy lenne jó, ha Jézus születése alakítana mindennapi életünkön. Persze, legtöbbször nem nagy alakításra van szükség. Mégis, valami új szempont, új cselekvés, felfrissült kapcsolat teheti különlegessé az ünnepet.
Mindehhez azonban bátorság szükséges. Kilépni a megszokottból, új formát találni, új módon közeledni egymáshoz.
Karácsony napjai azért is alkalmasak különös módon is a megújulásra, mert kevesebb a munka, több a szabad idő, nagyobbak a lehetőségek. Használjuk fel tehát bátran ezeket a napokat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, felfedezzük a másikban a szépet, a jót! Bátorságunk, erőfeszítésünk eredményes lesz, általa szebbé tehetjük nem csak az ünnepet, hanem a hétköznapokat is.
   Fülöp Ákos plébános

Istenünk, te az emberi természet méltóságát csodálatosan megalkottad, és még csodálatosabban megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, aki szeretetből magára vette emberi természetünket.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz