Urunk megkeresztelkedése - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Urunk megkeresztelkedése

SZERETLEK > 2020

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

Urunk megkeresztelkedése                            2020. január 12.

Az Úr megkeresztelkedésére megnyílt az Ég, a Szentlélek, mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.

Íme az én szeretett fiam …

Izaiás próféta az Úr szavát idézi: „Íme a szolgám, akit támogatok, akiben kedvem telik.” Ugyanez a szó hangzik fel, amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordában. Keresztény gondolkodásunk meglátja a próféta szavában az utalást Jézusra.
Urunk megkeresztelkedése is epifánia, hiszen az Atya szózata hallatszik a Lélek pedig galamb képében leszáll rá. Megtestesülés, mert Jézus emberként és Isten Fiaként is jelen van.
Magamra is kell értenem az isteni szót: íme az én szeretett fiam. Isten gyermeke lettem a keresztség által. Mi jellemzi Isten gyermekét? Hűségesen tanítja az igazságot. Ez persze nem könnyű, mert a mai zajos világban nehéz megismerni az igazságot, hiszen mindenki a maga igazát igyekszik bizonyítani. Csak akkor működik, ha szoros, személyes kapcsolatban maradok Istennel.
Kedvét el nem veszíti. Ezt épp az előbbiek miatt kell tudatosítani magamban. Mert oly sok próbálkozás marad eredménytelen. Mert kevesen hallják meg az igaz üzenetet. Mert sokan a kényelmesebbet választják. Mert gyakran magamra maradok az igazság ügyének szolgálatában. Mert a magam gyengesége gyakran akadályoz.  Fontos tehát meglátnunk azt a forrást, amely táplál, erőt ad, új lelkesedéssel tölt el. Ez a forrás az a Jézus Krisztus, akinek születését ünnepeltük, akinek Istenségére rácsodálkozunk, akit Megváltónknak ismerünk el és hirdetünk környezetünkben.
   Fülöp Ákos plébános

Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből!

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz