Évközi I. - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Évközi I.

SZERETLEK > 2017

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

évközi 8. vasárnap                                         2017. február 26.

Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. (Zsolt 17, 19-20)

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
A hegyi beszéd tanítása arra hív, hogy egészen Istenre figyeljünk. Az örök hazába vágyakozunk, ezen az úton vezet, erősít mindaz, amit Jézustól hallunk. Döntöttünk Jézus mellett, az Ő útján igyekszünk haladni.
Mindennapi életünket számtalan apró vagy nagyobb aggodalom veszi körül. Mit hoz a jövő? Hogyan sikerül egy felvételi, egy feladat elvégzése, egy családi program. Sorolhatjuk, ki-ki a maga életéből. Nekünk, keresztényeknek az a nagy előnyünk, hogy hisszük – tudjuk, nem a magunk erejére kell csupán hagyatkozni. Isten ott áll mellettünk, segít, erősít, támogat. Persze mindez nem azt jelenti, hogy nekünk semmit sem kell tennünk. Egy kicsi lépést teszünk mi, egy nagyot az Isten.
Nem mindig könnyű meglátni az Istentől jövő segítséget. Gyakran ez a másik emberen keresztül valósul meg. Olyan helyről kapok támogatást, ahonnan nem is számítottam rá. Vagy csupán a maga természetességével sietünk egymás segítségére. Istennek sokféle eszköze van. Akár még Én is az lehetek.
Közeledik a nagyböjt ideje, a húsvét ünnepére való előkészület időszaka. Amikor majd elcsendesülünk, amikor az imádságban, az önmegtagadásban találkozunk Istennel, nézzük meg, mit akar Isten velem tenni, kit akar rajtam keresztül megszólítani!
   Fülöp Ákos plébános


Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked.

évközi 7. vasárnap                                         2017. február 19.
Irgalmasságodban reménykedem, Uram, Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat. (Zsolt 12,6)

Legyetek olyan tökéletesek, mint mennyei Atyátok!
Törvények, szabályok, előírások. Korlátoznak, úton tartanak, ugyanakkor formálnak is bennünket. Nem a külső megtartás a nehéz, hiszen a végső cél, az örök élet felé haladva tudom, hogy segítenek, erősítenek, hanem a belső formálódás. A hegyi beszéd mai részlete ezt a belső alakulást segíti.
A sportban számtalanszol megtapasztaljuk, ha versenyhelyzet van, ha többen képesek hasonló eredménye, az segíti a fejlődést. A most hallott szentírási szakasz záró mondta egy célt tűz ki elénk, amelyre törekednünk kell.   Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok. Bár magasra került a mérce, mégis bíztató, hiszen ismerjük az erőforrásokat, amelyek támogatnak ezen az úton. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy a magas cél ne sodorjon bele a ’nekem úgyse sikerül’ hozzáállásba.
A közösség ereje, támogatása megerősít bennünket a tökéletesség útján. Ebben a közösségben a szeretet az összetartó erő. Ha megtapasztalom a közösség erejét, akkor tudok a kívülálló felé, az ellenséges hozzáállású felé szeretettel fordulni. Keresztény hitünk nem magányos harcossá tesz bennünket. Együtt szeretnénk a krisztusi úton haladni.

   Fülöp Ákos plébános

Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk.A közelgő nagyböjt időszaka legyen a tudatosság ideje. A böjti előírások vállalása is igényli ezt, de keresztény életstílusunk megerősítésében is segít a tudatosság.


évközi 6. vasárnap                                         2017. február 12.
Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megerősíts engem!  
(Zsolt 30,3-4)

Úton az Isten Országa felé
A nyolc boldogság nyomában indultunk. Utunk célja az örök üdvösség, ahol a teljes boldogságot megtapasztalhatjuk. Csak akkor tudunk igazán haladni az úton, ha a célt nem tévesztjük szemünk elől.
Minden úton vannak irányt mutató táblák, vannak korlátok, amelyek megtartanak, megóvnak attól, hogy a szakadékba zuhanjunk. Életünk útján a különféle törvények azok, amelyek mutatják a jó irányt. Ezek alapja a Tízparancs. A zsidó nép, amely átvette ezeket az előírásokat, folyamatosan igyekezett teljesíteni, magyarázni, körülbástyázni. Eközben lassan a szelleme elveszett, a betű megmaradt.
Jézus a hegyi beszédben a törvény szellemét helyezi újra előtérbe. Az egésznek alapjául pedig a szeretetet teszi meg. Ha észrevesszük az előírás mögött annak alkotóját, ha meglátjuk, megsejtjük Isten szépségét, bátrabban indulunk útnak.
Minden előírás valamiképpen kapcsolatainkat tereli mederbe. Hogyan állok oda a másik elé? Hogyan alakítom mindennapi kapcsolataimat? Mindezeken keresztül hogyan válok Isten szeretetének jelévé környezetemben?
A ma embere a szabadság nevében a különféle előírásokat igyekszik eltüntetni. Ugyanakkor ezek helyébe sajátos szabályok lépnek, amelyben önmaga van a középpontban, azt várva, hogy mindenki hozzá igazodjék. De még ez a „szabályrendszer" sem állandó, mert úgy alakul, ahogy éppen kényelmes. Ma sokan a pillanatnak élnek, az adott helyzetben a legjobbnak tűnőt, legkényelmesebbet választják függetlenül a következményektől, menekülve a felelősségtől.
Nekünk, keresztényeknek ebben a helyzetben kell tudnunk megmutatni a jó utat, amely az igazi, a végső cél felé vezet. Akkor tudunk igazán sóvá és világossággá válni, ha mi magunk biztosan haladunk a cél felé, Isten Országa felé, az örök üdvösség felé.
   Fülöp Ákos plébános

Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk!


évközi 5. vasárnap                                          2017. február 5.
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk.
(Zsolt 94,6-7)


Só és világosság
Megmutatni a boldogságok útját
A nyolc boldogság nyomán, a hegyi beszédet olvasva szeretnénk megmutatni a világban, mit jelent keresztényként élni.
A só ízt ad az ételnek. Ugyanakkor láthatatlan, nem lehet rámutatni, különválasztani. Az egyik ókori irat mutatja be úgy a keresztényeket, mint akik benne élnek az adott társadalomban, ugyanúgy öltözködnek, ugyanazt eszik, mégis megtapasztalható a jelenlétük. Hogyan vagyok jelen a környezetemben? Ízessé tudom-e tenni a mindennapi életet, vagyis felfedezik-e, hogy jó a közelemben lenni, érdemes szóba állni velem?
Életemmel világítok-e a világ előtt? Természetesen nem a saját erőmből, nem a saját fényemmel, hanem Krisztus fényét tükrözve. Ha vállalod azt, hogy tükör leszel, vállalod szívvel, lélekkel és szolgálod bátran a Nap sugarát, általad szebb lesz az egész világ!
Hogyan tudok világítani? Ha a nap elején találkozom Jézussal az imádságomban. Ha becsületesen, legjobb tudásom szerint végzem a munkámat. Ha nem keresem a kiskapukat, a kibúvókat. Ha a vasárnapot igyekszem ünnepnappá varázsolni. Ha életünk így világít, akkor majd kérdezni fognak arról, mi is a reménységünk.
Sóvá és világossággá válni a hétköznapok egyszerűségében lehet leginkább. Nem kell hozzá különleges tehetség, képesség. Éppen az egyszerűség által válik jellé a hitét megélő ember.
   Fülöp Ákos plébános

Urunk, Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal Egyházadat és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat.


Házasság hete – február 12-19
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt."

A különféle programokról a http://hazassaghete.hu/ oldalon tájékozódhatunk.


évközi 4. vasárnap                                                           2017. január 29.

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk. (Zsolt 105,47)

Boldogok, boldogok, boldogok…
Házasságra készülő párt fogadott így az atya: Boldog akarsz lenni? Akkor ne házasodj meg! Boldoggá akarod tenni a párodat? Akkor házasodj meg!
A 8 boldogság evangéliumi szakaszát olvasva gondolkodjunk el azon, mi is a boldogság!
Ma sokan úgy gondolkodnak, a boldogság – és a szeretet is – egy kellemes érzés, valami jó, ami velem történik. Ha ezt keressük, akkor egyre jobban önző világunkba zárulunk, egyre kevésbé érezzük a boldogságot. Mindez tönkre teszi emberi kapcsolatainkat.
A jézusi boldogságok a másik felé fordítanak, végső soron az Istenre irányítják figyelmünket. Az eredeti görög szöveg, szenvedő szerkezete Istenre utal. Ő tesz boldoggá minket.
Számos tapasztalat bizonyítja, hogy akkor leszek boldog, ha a másikat boldoggá tudom tenni. Az ad igazi örömet, ha valamiért megharcoltam, azt tudom igazán értékelni, ami erőfeszítésbe került, amiért áldozatot tudtam hozni.
Mutassuk meg bátran környezetünkben a valódi boldogság útját!

Fülöp Ákos plébános

Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük.

évközi 3. vasárnap                                          2017. január 22.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen! (Zsolt 95,1-6)

Az első meghívás
Jézus meghívja az első apostolokat. Meglepő a reakciójuk. Ha csak ezt az evangéliumi részletet nézzük, ha csak Máté evangéliumát olvassuk, jogos is a csodálkozásunk. Ha a 4 evangéliumot igyekszünk egységben látni, árnyaltabb képet kapunk. János beszél arról, hogy András és János hogyan találkozott először Jézussal. János évtizedekkel később, amikor az evangéliumát írja, emlékszik az órára is. Lukácsnál a meghívást megelőzi a csodálatos halfogás. Ha ezeket látjuk, értjük már Péter és társai azonnali indulását.
Jézus tette kora gyakorlatával is ellentétes. Az ókorban a tanítvány keresett mestert magának. Jézus maga választja ki tanítványait.  Ő a meghívó.
Az egyház történelme folyamán, szentek életében sokféle meghívásról hallunk. Nézzük meg az elmúlt hét szentjeit! Remete szent Antal az evangéliumot hallgatva ismeri fel feladatát, vonul ki a pusztába remetének. Szent Margitot szülei ajánlják fel Isten szolgálatára, amelyet ő felvállal. Boldog Özséb, mint esztergomi kanonok jól megismeri a pilisi remeték életét. Ebből fakad, hogy felismeri élethivatását. Boldog Batthyány -Strattmann László végzi a hétköznapi tevékenységét, éli a mindennapok keresztény életét imádságban, mély Isten kapcsolatban. Ebben válik jellé környezete számára.
Megannyi különböző út, de a cél közös: találkozni Istennel, felismerni azt a feladatot, amit Isten személy szerint neki adott.
Én hogyan ismertem fel Isten szeretetét életemben? Legtöbbünk szülein keresztül, mindannyian a minket körülvevő keresztények életének példájából.
Jézus ma is meghív, ma is megmutatja szeretetét. Engem, téged választ eszközül. Vajon mennyire jel, Isten szeretetének jele az életem, az életed?
   Fülöp Ákos plébános


Mindenható örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk.


 

Urunk megkeresztelkedése                              2017. január 8.
Az Úr megkeresztelkedésére megnyílt az Ég, a Szentlélek, mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.

Benne telik kedvem.

Lezárul a karácsonyi idő, egyben elkezdődik az évközi idő. Jézus születését szemléltük eddig, most pedig a nyilvános működés időszakára tekinthetünk. János elkezdi az igehirdetését, előkészíti a Messiás útját. Ő viszont, hozzánk hasonlóan, emberi alakban jelenik meg. A keresztelő felismeri, mert nyitott az Istenre, Aki őt küldte, és felfedezi a jelet. Az Atya pedig megerősíti Fiát, látható jelet ad.
Voltak, akik azt gondolták, ekkor vált istenivé Jézus. Hitünk titka, hogyan lehet Jézusban egyszerre teljességgel az emberi és az Isteni természet is jelen. Hisszük, hogy Ő valóságos Isten és valóságos ember.
Az ünnepek elmúltával, a hétköznapokban szeretnénk megmutatni Jézust. Szeretnénk megélni keresztény voltunkat, ezzel láthatóvá tenni Isten jelenlétét a világban. Vajon rám is elmondhatja az Atya: benne kedvem telik? Vajon bennem is felismerhető az Isten jelenléte? Mit jelent keresztényként élni ma?
Jelenti a tisztességes, becsületes életet. Jellé válhatok beszédemmel. Nem feltétlenül úgy, hogy mindig Jézusról beszélek. Mégis, ahogy szólok a másikhoz, ahogy elmondom a véleményemet, ahogyan teszem a dolgomat, az mind tanúságtétellé válik.
Keresztényként élni azt is jelenti, hogy megbízható vagyok. Lehet rám számítani, elvégzem, amit rám bíznak.
Keresztényként élni azt jelenti, hogy vállalom az elkötelezettséget, hitem szerint alakítom az életemet.
Azt is jelenti a keresztény élet, hogy bele tartozom a közösségbe, igyekszem szolgálni a másik embert, kincseimből adok a többieknek. Időt szánok az Isten dolgaira, időt szánok a közösségre. Legyőzöm a kényelmességemet, vállalom az erőfeszítéseket, lemondásokat a másikért, a közösségért, az Istenért.
Induljunk ma bátran keresztény utunkon, együtt, a Lélek erejében, hogy elvigyük a világba Isten szeretetének örömhírét!
   Fülöp Ákos plébános

Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz