Évközi I. - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Évközi I.

SZERETLEK > 2019

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn. 15.9 )

Kedves Látogató. Honlapunknak ezt az oldalát nyitva hagytuk. Ezen a helyen különféle elmélkedésekre fogsz bukkanni, más és más szerzők tollaiból. Főleg a Szentírásból veszünk idézeteket, de közimsert keresztény íróktól is olvashatsz majd. Az elmélkedések szerzői a VHH tagjai, ezért ne lepődj meg, ha személyes példákkal is alátámasztják elmélkedésüket. Köszönjük Nekik és az Úrnak, hogy sugallatával elindította ezt a rovatot.
Sok szeretettel: a szerkesztők


 

évközi 7. vasárnap                                         2019. február 24.

Irgalmasságodban reménykedem, Uram, Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat. (Zsolt 12,6)

Mindennapi kapcsolataink
Benne élünk a világban. Tesszük a dolgunkat a hétköznapokban. Talán még a fülünkben cseng, hogy hinni a templomban kell, Az idősebbek még emlékeznek a visszaszorított egyházra. Nehogy megtudják a munkahelyemen, hogy templomba járok, mert még baj lesz belőle.
Ma egy másik veszély fenyeget, a kényelmesség. Az a fontos, hogy nekem jó legyen. A másikkal mi van, az nem igen érdekel.
Kapcsolatok nélkül nem tudunk élni. Azok társaságát keressük gyakran, akik hasonlóan gondolkodnak. Ez egy természetes védőburkot ad.
Ebben a szemléletben, életmódban könnyen elvész keresztény hitem.
Jézus szava a mai evangéliumban fel kell rázzon bennünket. Nem elég csak a templomban kereszténynek lennem. Kevés az, ha csak vasárnap élek keresztény módon.
Miben lehetek más a környezetemnél? Elsősorban az irgalmassággal, szeretetem kifejezésével, a másik ember felé fordulásommal, megbízhatóságommal.
Nem egyedül kell mindent tennünk. Velünk a Lélek, Isten ereje, és támogat a közösség, amelyben élünk.

   Fülöp Ákos plébános

Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk.

évközi 6. vasárnap                                         2019. február 17.

Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megerősíts engem!  
(Zsolt 30,3-4)

Bizalom Istenben
Jeremiás próféta szavaival egybecseng az 1. zsoltár imádsága. Az Istenben bízó ember lesz igazán boldog.
Mi erősíti ezt a bizalmat? Egyrészt, hogy volt, aki megmutatatta. Jó példával járt előttem.  Másrészt saját tapasztalatom is segít, ha nyitott vagyok Istenre, a Szentlélek működésére. Milyen sokszor láthatjuk meg, egy-egy nehéz helyzetben, hogy a hit hiánya, a bizalom hiánya súlyosbíthat a bajon.
Mi az alapja az Istenbe vetett bizalomnak? A feltámadás hite. Ezen alapszik egyéni keresztény életem, ezen nyugszik a közösség élete. Szent Pál tanítása világos és egyértelmű.
Mindannyian boldogságra vágyunk. De vajon jó helyen keressük? Házasságra készülőnek mondta egyszer egy pap. Boldog akarsz lenni? Akkor ne házasodj meg! Boldoggá akarod tenni a párodat? Akkor házasodj meg! A boldogság leginkább abból ered, hogy a másik felé fordulunk. Abban gyökerezik, hogy Isten boldoggá akar tenni minket. Már itt a földön is, ha nem is maradéktalanul beteljesedve. Odaát pedig teljesen, és véglegesen. Erre a végső boldogságra vágyunk, törekszünk. Ezért érdemes mindent megtenni, mindent odaadni.
   Fülöp Ákos plébános

Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk!

évközi 5. vasárnap                                         2019. február 10.

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk!
(Zsolt 94,6-7)

A Te szavadra mégis …
Izaiás próféta meghívását olvastuk az olvasmányban. Látta az Urat, találkozott vele. A találkozás meghívás és küldetés. A próféta az Isten szavára vállalkozik a küldetésre.  Én is láthatom az Urat minden szentmisében. Hallom szavát, megtisztít a bűnbánatban. Felém is felhangzik a kérdés: Kit küldjek el, ki megy el nekünk? Merek vállalkozni én is?
A küldött mit is hirdessen? Szent Pál szavát halljuk: Azt adtam át, amit kaptam, Krisztus meghalt és feltámadt. Mindannyian megkaptuk a hitet. Ezt kell átadnom, közvetítenem.
Mennyi akadályba ütközöm. Mégis, mert bennem él Isten ereje, újra és újra nekivágok a feladatnak. Minden ellenerő ellenére. Minden csalódás, kudarc ellenére. A Te szavadra mégis kivetem a hálót.
Milyen sokszor kell kimondanom, megerősítenem magamban: a te szavadra mégis… Szülő a gyermeke-, pedagógus a tanítványa-. férj és feleség egymás felé. Hiszen sokszor hangzik el úgy egy kérés, egy hirdetés, egy feladatra hívás, egy program ajánlat, hogy nem érkezik visszajelzés. Ilyenkor Péter szava szólal meg bennem: A te szavadra, Jézusom, mégis.
Azért hirdetünk programot a templomban vagy a plébánián, mert Jézus Krisztus fontos a számunkra, az Ő szavát, feltámadásának örömét akarjuk hirdetni.
   Fülöp Ákos plébános

Urunk, Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal Egyházadat és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat.

évközi 4. vasárnap                                          2019. február 3.

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk! (Zsolt 105,47)

Prófétai feladat szeretettel
Jeremiással mi is hallhatjuk Isten szavát: Mielőtt megalkottalak, már ismertelek, megszenteltelek, prófétául rendeltelek. Valamiképpen mindannyian próféták vagyunk. Jézustól kapjuk ehhez az erőt.
Milyen is a próféta? Jézus adott esetben kemény szavakat is használ. Mégis benne van a szeretet. Nekünk, embereknek nem könnyű megtalálni mindig a legjobb formát. Egyrészt emberségünkből fakadóan, másrészt, mert a másik nem pontosan érti, amit mondunk. Mégis prófétai feladatunk van, hirdetnünk kell Isten szavát, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Milyen sokan vágnak vissza egy kritikát hallva: Hol van ebből a szeretet? Milyen sokan értik félre a szeretet fogalmát! A szeretet nem egy kellemes, romantikus érzés. A szeretet döntés a másik mellett. A szeretet követelményt állít, irányt mutat.
Hogyan lesz a szeretet mindennél magasztosabb út? Csak, ha dolgozunk rajta. Ha napról napra keressük, mit tehetünk a másikért.

   Fülöp Ákos plébános


Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük!

 

évközi 2. vasárnap                                          2019. január 20.

Az egész föld imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Istenünk! (Zsolt 65,4)  

Fogytán a bor
„Sion miatt nem hallgathatok, Jeruzsálem miatt nem nyugszom”
kiált fel a próféta a mai olvasmányban. Sion hegye, Jeruzsálem városa a zsidó nép szellemi lelki központja. Az érte való buzgóság az Isten ügye melletti szorgalom. Ebből fakadóan mi, Krisztus hívők úgy olvashatjuk a prófétai szót, hogy Krisztus ügye miatt nem hallgathatok. Feladatom, hogy hitemet megéljem, ezzel meg is mutassam másoknak.
Sokan, sokféle módon tehetünk tanúságot Krisztusról, ahogyan a Lélek megadja. Hiszen adományai különfélék. Ki-ki a maga módján, képességei, lehetőségei szerint lesz tanújává Isten szeretetének.
Miközben az olvasmányok kifelé irányítanak minket, az evangélium saját házunk tája felé vezet. Fontos ez, mert az egymás között megélt szeretet erősíti  kifelé irányuló tevékenységünket.
Hogyan élem meg tehát emberi kapcsolataimat? Néha feltűnik, hogy a szürkeség belepi hétköznapjainkat. Megkopik a szeretet, az egymásra figyelés. Automatikusan kezdenek működni a dolgok. Ilyenkor fogytán van a bor, az életet széppé tevő szeretet.
Mai önző, csak magammal törődő világunkban nehéz segíteni a másikon, de segítséget kérni sem könnyű. Éppen ezért kell újra és újra erősíteni emberi viszonyainkat. Ehhez persze elsősorban személyes kapcsolatok kellenek. De le kell győzni a világ azon csábítását, hogy mindent magadnak kell megoldanod.
Jézus Kánában megmutatta Isteni erejét, kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Ő ma is megmutatja erejét. Mi pedig akarunk hinni benne. Lehet, nem olyan könnyű meglátni dicsőségét, mint ott Kánában, de hitünk, megosztott tapasztalataink, segítenek, hogy tenni tudjuk ezt!

Fülöp Ákos plébános

Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet: hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban!

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz